Bardienstreglement

Alarm in- en uitschakelen

Voor aanvang van de eerste bardienst van die dag, dient het alarm eraf gehaald te worden, Eenieder die in de bardienstplanning staat voor die dag, wordt voor die dag geautoriseerd om met zijn/haar KNLTB-pas het clubhuis te openen. De procedure hiervoor kun je, na ingelogd te zijn, ook op de website nalezen.

Na de laatste bardienst moet  het alarm weer  geactiveerd worden. Ook hiervoor is de procedure na te lezen op de website en in het handboek achter de bar. 

Lees de instructie voor het sluiten van het clubhuis goed, zodat het clubhuis optimaal beveiligd is. De instructie voor het afsluiten staat ook bij het alarmpaneel naast de voordeur. In het verleden bleek, dat niet altijd het alarm op de juiste manier geactiveerd was. Door de nieuwe procedure is het proces vereenvoudigd. 

Gebruik consumpties bardienst

Tijdens de bardienst zijn twee consumpties voor rekening van de Haanenbergh. Meer consumpties betaal je zelf. Het is niet toegestaan tijdens de Bardienst te tennissen of te trainen!

Vervanging

Bij verhindering altijd zelf vervanging regelen. Als je nog weinig mensen kent, dan kan de ledenlijst met mail/telefoonnummers een hulp zijn, (zie onder Ledeninformatie).
Geef deze wijziging zo snel mogelijk door zodat we de autorisatie voor de toegang van het clubhuis nog kunnen aanpassen!

Handleiding

Achter de bar is een handleiding aanwezig, hier staan alle belangrijke informatie/procedures in. Belangrijk is dat je die leest. Regelmatig wordt verzuimd om bijvoorbeeld de TV-schermen op diapresentatie te zetten, in verband met sponsorlogo's. Zowel TV 1, 2 als 3 moeten aangezet worden. Ook het aanzetten van het alarm gaat regelmatig mis. Lees de instructies in de handleiding of  die op het alarmkastje staan goed door. Dan kan het niet misgaan.

Bedenk dat onze horecavergunning die van een sportkantine is, niet van een café. We proberen overlast voor de buren tot een minimum te beperken. Let vooral op de geluidsinstallatie en zet deze indien nodig zachter. Het is niet de bedoeling dat iedereen aan de knoppen komt! Houd ook de deur dicht, dat zorgt voor minder geluidsoverlast.

De late uurtjes

 

Een niet geheel onbekend tafereel: de bardienst wil afsluiten en de sportieve barzitters willen nog enige polsoefeningen doen. Wees duidelijk en maak duidelijk dat de bardienst besluit wanneer het genoeg is.

De afspraken zijn:

·         ma-vr. op gewone avonden, open van 19.30 tot 23.00 uur.

·         labelavonden (donderdag in de winter- en voorjaarsmaanden) open tot 23.00 uur.

·         zomeravond competitie (woensdag) tot 23.00 uur en daarna neemt een van de teams het over tot tenminste één uur na afloop van de laatste partij.

·         zaterdagcompetitie bardienst tot 19.30 uur en daarna neemt een van de teams het over, tot uiterlijk 23.00 uur.

·         tijdens de wintercompetitie (vrijdagavond) wordt de bardienst vanaf 22.30 uur door een team overgenomen.

·         voor evenementen en toernooien gelden afwijkende afspraken. 

Tennis en alcohol

Iedereen die achter de bar staat heeft een bepaalde verantwoordelijkheid ten aanzien van de alcoholconsumptie. Daarom wordt eenieder geacht de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd.

 

Nieuwe alcoholregels

Er is een Drank- en Horecawet. Dit heeft ook voor onze vereniging behoorlijke consequenties. Wij hebben deze consequenties voor alle leden op een rijtje gezet met de vraag om daar nauwlettend mee om te gaan en je aan de nieuwe regels te houden. 

 

Er mag alcohol geschonken worden vanaf 18 jaar. 

 

Consequentie voor de bardienst

·         Let dus goed op bij je bardienst of iemand 18 jaar of ouder is. Als je niet zeker weet of iemand 18 jaar of ouder is ben je verplicht om naar een legitimatiebewijs te vragen. Als aangetoond wordt dat iemand jonger is dan 18 jaar is het verboden om alcoholische drank te schenken;

 

·         Let ook op of er iemand alcoholische drank koopt voor anderen die wellicht nog niet 18 jaar of ouder zijn. Als dat gebeurt en iemand geeft drank af aan iemand die wellicht nog geen 18 jaar is neem dan als bardienst het initiatief om de leeftijd te controleren en neem de drank af en gooi die weg als iemand nog geen 18 jaar of ouder is of als dit niet aangetoond kan worden.

 

 

Gemeentelijke verordening

De gemeentelijke verordening is ook aangepast en door de gemeenteraad op 19 december 2013 vastgesteld. De voor ons van belang zijnde punten daaruit zijn:

·         Dat dorpshuizen, wijkcentra en sportverenigingen alleen tussen 10.00 uur ’s ochtend en 1.00 uur ’s nachts alcohol mogen schenken;

·         Bij sportverenigingen die zich richten op jeugdigen mag er op zaterdagen (bij jeugdactiviteiten) pas vanaf 15.00 uur alcohol geschonken worden.

Samen met omliggende gemeenten zijn afspraken gemaakt dat er zeer scherp gecontroleerd zal gaan worden. Er zal ook gecontroleerd gaan worden met zogenaamde “mystery guests”. Met andere woorden men gaat minderjarigen inzetten om te kijken of de regels nageleefd worden en men gaat meer controleren op de sluitingstijden. Omdat men gaat samenwerken met meerdere gemeentes heeft men meer gelegenheid om controles uit te voeren.

De gemeente Wijchen heeft aangegeven dat bij overtreding de volgende sancties van toepassing zijn:

·         Bij een eerste overtreding zal een waarschuwing gegeven worden;

·         Bij een tweede overtreding heeft de gemeente het recht om de vergunning van de vereniging al dan niet tijdelijk in te trekken.

 

Consequenties voor bardienst en leden:

Er kan buiten de genoemde tijden niet meer geschonken worden. Met andere woorden: na 1:00 uur wordt er niet meer geschonken. Ook niet als wedstrijden (bijv. vrijdagavondcompetitie, toernooien etc.) na 1:00 uur afgelopen zijn;

·         Op zaterdag kan er pas, tijdens jeugdactiviteiten, vanaf 15:00 uur alcoholische drank geschonken worden en niet eerder;

·         Maak het de leden die bardienst hebben, niet moeilijk als zij de bar gaan sluiten omdat dit voorgeschreven is;

·         Bij controles wordt eenieder verzocht om daaraan mee te werken en de controleurs gewoon op een fatsoenlijke manier te woord te staan. Zij zijn uitvoerders van een door de gemeenteraad vastgesteld besluit.

De baropbrengsten zijn voor de Haanenbergh een zeer belangrijke bron van inkomsten. Het (geheel of tijdelijk) wegvallen daarvan zou onze vereniging financieel in de problemen kunnen brengen. Nogmaals daarom het verzoek aan alle leden om je te houden aan deze regels. 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Dennie Bulkens, E-mail: bar@haanenbergh.nl

 

Wij willen graag onze sponsoren bedanken