Voorjaarscompetitie KNLTB

Competitiereglement

Ga naar de site van de knltb voor meer informatie over 'verkort spelen', 'om de week spelen' op de vrijdagavond, dispensatie en invallen.

Competitiedata 2022

Teamindeling voorjaar 2022:

Competitiereglement:

·         Opgave voor competitie houdt in, dat men tijdens de competitieduur ook alle wedstrijden beschikbaar is.

·         Kosten worden aan de deelnemende teams doorberekend.

·         Mocht u wegens een blessure niet kunnen spelen, dan dient het team zelf voor vervanging te zorgen zodat de wedstrijden wel door kunnen gaan.

·         De aanvoerder van het team is verantwoordelijk voor het volledig invullen van het wedstrijdformulier en voor het invoeren van de uitslagen op de KNLTB site. Uitslagen moeten dezelfde dag nog worden ingevoerd. Wanneer de uitslagen niet zijn ingevoerd krijgt het team een boete van  15,00 door de KNLTB opgelegd. Dit zijn regels van de KNLTB.

·         De teamcaptain schrijft het team in voor de competitie en zorgt ervoor dat de gegevens van de deelnemers volledig en compleet ingevuld zijn.

·         Inschrijving is helaas geen garantie voor deelname. Bij teveel inschrijvingen zal er geloot worden. 

·         Indien geloot moeten worden dan zullen alle teams mee doen met uitzondering van de teams die een lidmaatschap van 3 maanden hebben. Zij zullen direct afvallen. Teams die eventueel uitgeloot worden hebben het volgend jaar voorrang om deel te nemen.

·         Alle teams doen mee met de loting i.v.m. het niet doorgaan van de voorjaarscompetitie 2020 als gevolg van corona.

·         Bij het terugtrekken van een team na inschrijving bij de KNLTB zullen de kosten die de KNLTB aan de club doorbelast worden doorgelegd aan het betreffende team.

·         Informatie op de site van de knltb.

knltbcompetitie@haanenbergh.nl 

Competitiedata voorjaar 2022

Downloads:

Competities Overzicht