Regels voor lidmaatschap

- Gedurende het jaar kan er niet gewisseld worden van soort lidmaatschap bijvoorbeeld van senior naar 60+; het kan alleen plaatsvinden per 1 januari.

- Het 60+-lidmaatschap zal niet automatisch plaatsvinden maar gebeurt op verzoek.

- Het slapend lidmaatschap kan alleen voor blessures en zwangerschappen gebruikt worden en duurt maximaal een jaar. Moet het voortgezet worden, dan moet dit opnieuw aangevraagd worden bij het bestuur. Het secretariaat zal zoveel mogelijk proberen bij te houden wie en wanneer men slapend lid is geworden en actief in de gaten houden of het slapend lidmaatschap weer omgezet kan worden. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is het slapend lidmaatschap ook mogelijk indien er geen blessures zijn. Het bestuur zal hier echter een besluit over nemen.

- Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen vanaf 1 januari en moet vier weken voor het eind van het jaar middels een briefje of een mail bij het secretariaat binnen zijn. Het secretariaat zal altijd een bevestiging hiervan sturen. Leden dienen wel zelf in de gaten te houden of ze hiervan een bevestiging krijgen. (secretaris@haanenbergh.nl)

- Lid worden kan wel gedurende het hele jaar.

- Leden dienen zelf wijzigingen in te voeren via www.haanenbergh.nl. Bij het inloggen op de site, komt men op zijn persoonlijke pagina en kan men adreswijzigingen, mailwijzigingen enz. doorvoeren.

- Wil je een nieuwe pasfoto op je pasje, lever deze dan voor eind december in bij de ledenadministratie: Martien Scheeren – ledenadministratie@haanenbergh.nl.

Informatie lidmaatschap Overzicht