Banen bij slechte weersomstandigheden

Sneeuw en vorst?

Er is af en toe onduidelijkheid wanneer je niet op de banen mag. Zeker in de winterperiode komt die vraag geregeld naar boven. Hierbij dan ook de regels daarover:

  • Als de temperatuur onder de -7°C komt of als er sneeuw ligt, mag je niet op de banen. 
    Het kunstgras is dan te hard bevroren waardoor je het kapot loopt.
  • In beide bovenstaande gevallen zullen door leden van de accommodatiecommissie de netten slap worden gehangen. 
  • Poort op slot. 
    In beide bovenstaande gevallen zal door de accommodatiecommissie de poort op slot gedaan worden. Tevens wordt dit via een mededeling op de poort kenbaar gemaakt. Ook wordt een en ander op deze website kenbaar gemaakt.
  • Mochten de netten niet slap hangen, maar je twijfelt of er getennist mag worden, kun je altijd contact opnemen met Theo Burgers (06-46274361). Hij is uiteindelijk degene die de beslissing neemt.

 accommodatie@haanenbergh.nl

Ledeninformatie Overzicht