Baanreglement

1. TOEGANG

-Toegang tot de banen en de oefenmuur hebben uitsluitend leden, die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-ledenpas van onze vereniging.

-Een verloren gegane pas kan tegen vergoeding van € 5,- bij het secretariaat opnieuw aangeschaft worden.

2. SPEELGERECHTIGD ZIJN

-Senioren

-Junioren A (op 1 januari 12 t/m 16 jaar oud).

-Junioren B (op 1 januari 6 t/m 11 jaar oud) op alle dagen tot 19.00 uur. Daarna mogen zij niet meer vrij tennissen, ook niet met een gastenpas of met senioren.

-60+-leden van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur. Daarna en in het weekeinde kunnen zij niet meer vrij tennissen, ook niet met een gastenpas.

3. AFHANGEN

-Op het digitale afhangbord zijn de trainingsbanen en gereserveerde banen voor activiteiten afgeblokt.

-De activiteiten worden op het baanbezettingsschema aangegeven, dat te vinden is op onze website.  

-Geplande activiteiten hebben voorrang op het vrij tennissen.

-Een baan reserveren om vrij te tennissen kan door middel van het verplichte digitale afhangbord in het voorportaal van ons clubhuis.

-Om af te kunnen hangen heeft men een geldige KNLTB-pas nodig of een gastenpas.

-De te reserveren speeltijd is 45 minuten, het afhangbord geeft aan hoe laat en op welke baan men kan spelen.

4. AFHANGEN EN TRAINEN

-Het is de trainer toegestaan om een (andere) baan te reserveren dan op het baanbezettingsschema vermeld staat, in verband met weersomstandigheden en/of activiteiten.

5. GASTENLABEL / LEDEN VAN ANDERE WIJCHENSE VERENIGINGEN

-Wil je met een introducé tennissen dan is een –eendaags geldige- gastenpas verplicht, dit kan gedurende het hele jaar.

-De adressen waar een gastenpas verkrijgbaar is, zijn op de site te vinden; tijdens openingstijden van het clubhuis zijn de gastenpassen aan de bar verkrijgbaar.

-Er is geen beperking aan het aantal keren dat men een introducé wil inviteren.

-Een Haanenbergh lid kan tijdens de avonden maximaal twee gasten per baan uitnodigen. Overdag kan men ook meerdere gasten uitnodigen.

Er dient te allen tijde minimaal één Haanenbergher per baan aanwezig zijn. Afwijking hiervan is mogelijk, mits één van de bestuursleden dit goedgekeurd heeft.

-Voor iedere introducé dient een gastenpas te worden gekocht.

-Alle jeugdleden kunnen jeugd dat lid is van een andere Wijchense tennisvereniging kosteloos, met gebruik van de KNLTB-ledenpas van betreffende vereniging, introduceren. Deze introductie geldt echter uitsluitend op werkdagen tot 19.00 uur.

Wil een junior buiten deze tijden om met een lid van een andere vereniging tennissen dan moet hij/zij een gastenpas kopen.

-Een gastenpas is maximaal één dag geldig en kost voor volwassenen € 2,- en voor jeugd € 1,-. De pas dient dezelfde dag direct na het spelen ingeleverd worden aan de bar. Het lid is daarvoor verantwoordelijk!

-Tijdens een ‘open toernooi’ van een Wijchense vereniging is het leden van betreffende vereniging toegestaan op een ander Wijchens park te tennissen, met in achtneming van de regels van de betreffende vereniging.

6. KLEDING EN SCHOEISEL

-Het dragen van aan de tennissport aangepaste kleding is verplicht.

-Alleen tennisschoenen zijn toegestaan, géén sport- of trimschoenen.

-De mogelijkheid om schoenzolen schoon te vegen is bij elke baan aanwezig. Men is verplicht hiervan gebruik te maken.

7. BAANVERLICHTING

-De verlichting is gratis. Spelers dienen de lichten uit te schakelen, zodra zij als laatste van een baan gebruik hebben gemaakt.

8. ACCOMMODATIECOMMISSIE

-De accommodatiecommissie draagt zorg voor het onderhoud van de banen en verwacht van de leden een correcte naleving van het baanreglement.

9. ALGEMENE EN OVERIGE BEPALINGEN

-Alleen diegenen die spelen mogen op de baan aanwezig zijn.

 -Loop tijdens het spelen niet over andermans baan.

-Op de baan is het streng verboden te roken.

-Houd de banen schoon, kauwgom is niet meer te verwijderen en is daarom verboden.

-Auto's mogen niet op het pad of achter het clubhuis geparkeerd worden in verband met eventuele calamiteiten.

-Glaswerk op de banen is nadrukkelijk verboden.

-De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, vernietiging of diefstal van goederen van personen, die op enig moment op het tennispark of in het clubhuis aanwezig zijn, dan wel voor lichamelijk letsel en alle daaruit voortvloeiende schaden.

10. SLOTBEPALING

-Alle leden zijn verantwoordelijk voor een goed functioneren van het baanreglement.

-In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Zij behoudt zich het recht voor zonodig tussentijds veranderingen in dit reglement aan te brengen waarvan vooraf kennis zal worden gegeven.

 

 

 

 

Ledeninformatie Overzicht