Aanmelden lidmaatschap

ATTENTIE: LEDENSTOP
Momenteel hebben wij een ledenstop voor volwassenen. Jeugdleden, 60+ leden en Tennis+ leden kunnen nog gewoon instromen. Nieuwe leden kunnen zich wel aanmelden maar komen op een wachtlijst. De verwachting is dat er per 1 januari een aantal leden gaat stoppen, waardoor er waarschijnlijk weer beperkt ruimte komt om nieuwe leden in te schrijven (op volgorde van aanmelding).
 
Nieuw!!
Volwassenen kunnen nu in afwachting van een volwaardig lidmaatschap wel gebruik maken van de Tennis Challenge.
 
 

Als u zich wilt aanmelden bij TPV Haanenbergh klik dan op: inschrijfformulieren. Dit formulier dient u volledig in te vullen.

Daarna ontvangt u op het door u ingevulde emailadres een email met onder andere een machtigingsformulier. Deze dient u uit te printen, te ondertekenen en in te leveren bij het secretariaat: Denise Wessels-Harmsen, Elzenweg 71, 6601 HJ Wijchen.

Dit formulier kunt u ook digitaal opsturen naar secretaris@haanenbergh.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoon: 06-15430687 of via e-mail: secretaris@haanenbergh.nl

Lidmaatschap Overzicht