INFO ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 2021

NOTULEN ALV 28 JANUARI 2020

Klik hier.

 

JAARVERSLAGEN 2020

 

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2020

Sponsorgelden

In 2020 hebben we een bedrag aan sponsorgelden verworven  van circa € 7.000,- voor toernooien, reclameborden, winddoeken, baannamen, advertenties. Er zijn enkele sponsoren gestopt in 2020.

Toernooien

Met de sponsors van het Warsteiner Open Haanenbergh toernooi en het Keuken & Bad Herfsttoernooi is de samenwerking gecontinueerd. 

Website 

Het overzicht op de website met sponsoren en bijbehorende links en logo's en de tv-schermen achter de bar in het clubhuis is regelmatig geactualiseerd. 

Samenstelling

Op dit moment zijn Peter van den Heuvel en Marieke van ’t Hof commissielid van de sponsorcommissie. Er is dringend behoefte aan versterking van iemand die contacten heeft in de zakelijke sector.

Plannen 2021

1. Invulling van de vacatures binnen de sponsorcommissie.

2. Verlengen van de aflopende sponsorcontracten en uitbreiding van sponsoren. Net als in 2020 focussen we ons primair op het binnenhalen van sponsoren voor reclameborden en doeken.

Namens de sponsorcommissie,

Peter van den Heuvel en Marieke van ‘t Hof

 

JAARVERSLAG INTERNETCOMMISSIE 2020

Helmien Jansen, Rien Klaassen, Martien Scheeren en Peter van den Heuvel vormen de internetcommissie. Helmien en Peter zijn verantwoordelijk voor de actualiteit van de website en de informatie aan de leden. Er is onderscheid gemaakt voor informatie die bestemd is voor alle bezoekers en informatie alleen bestemd voor leden. Om de informatie voor leden in te zien is het noodzakelijk in te loggen! Rien Klaassen en Martien Scheeren zijn verantwoordelijk voor de uitbreiding en technische ondersteuning en ontwikkelen teampagina’s voor competities, teams en uitslagen, bardiensten etc. Ook het rechter beeldscherm in het clubhuis en het afhangbord wordt door ons bijgehouden. Daarop staan actuele foto’s, berichten, sponsors etc. 

In het visieplan staat onze doelstelling als volgt geformuleerd:

Het zorg dragen voor een zowel intern als extern optimaal functionerende communicatie, waardoor de (potentiële) leden en andere stakeholders van de Haanenbergh op het juiste moment en op de juiste manier worden geïnformeerd.

Per de eerste van elke maand versturen we een nieuwsbrief aan alle leden. Voor speciale berichten gebruiken we de Haanenmail. Dit jaar is dat vooral geweest over corona. Daarnaast gebruiken we verdere mogelijkheden om de site te benutten wat betreft andere media zoals Facebook en Twitter. Ook is de Haanenbergh app beschikbaar! Die kun je downloaden op je telefoon of tablet.

Wij roepen alle leden op regelmatig op onze site te kijken. Zijn er vragen, opmerkingen of kun je iets niet of moeilijk vinden: laat het ons weten! We willen de bereikbaarheid van alle artikelen op de site zo laagdrempelig maken dat het voor iedereen logisch is. Ook vragen wij om input van de leden zelf. Heb je iets voor de nieuwsbrief, ideeën over de site etc., laat het ons dan weten.

Namens de Internetcommissie 

Helmien Jansen, Rien Klaassen, Martien Scheeren, Peter van den Heuvel

 

JAARVERSLAG TENNIS + 2020

Dit jaar was een zeer bijzonder jaar. Covid-19 zorgde ervoor dat er lange tijd niet gesport kon worden. 

Voor de deelnemers van tennis+ geldt dit meer dan voor mensen zonder een beperking. De trainingen zijn heel even opgestart maar na de tweede golf van Corona besmettingen en maatregelen zijn de trainingen helemaal gestopt. Ook twee geplande toernooien tegen Tachys konden dit jaar helaas niet doorgaan. 

Tennis + bestaat nog steeds uit 8 deelnemers die onder de enthousiaste leiding van Cas en begeleiding van Ben Coenders trainingen volgen. De activiteiten worden grotendeels betaald uit subsidies die de werkgroep krijgt.  Via deze weg willen wij onze sponsoren hartelijk danken voor hun sponsoring. We gaan ervanuit dat we in 2021 weer elke week kunnen trainen en toernooien kunnen organiseren. 

Namens de werkgroep

Denise Wessels-Harmsen, Ben Coenders, Lisette van den Boogaard, Harriët Beelen, José Janssen 

 

JAARVERSLAG 50PLUS COMMISSIE 2020

Labelochtenden

De labelochtenden van maandag, woensdag en vrijdag worden goed bezocht. 

Helaas hebben we van half maart tot 1 juli niet kunnen labelen in verband met het coronavirus en sinds eind september liggen de labelochtenden ook weer stil. Dit jaar hebben we met name in de zomerperiode te maken gehad met extra veel deelnemers, dit had mede te maken met de coronacrisis waardoor onze leden minder op vakantie waren. Er is vanuit de leden een enquête gehouden om te kijken hoe we de overbezetting konden oplossen. De commissie heeft zich over de uitslag gebogen en enkele voorstellen uitgevoerd, zoals het spelen van een half uur en het indraaien aan één kant. 

Toernooien

 KNLTB Senior Plus Event in april

 Haanenbergh Open 50+ toernooi eind juni

 Classic day november

Helaas zijn deze drie toernooien dit jaar niet doorgegaan in verband met de maatregelen rondom het coronavirus.

Niet-tennisactiviteit

Een populaire activiteit in september is dit jaar ook gecanceld.

Competitie

De heren Regio 55+-competitie op de vrijdagmorgen is dit jaar zowel in het voorjaar als in het najaar afgelast. Voor het voorjaar hadden zich drie teams ingeschreven, voor het najaar twee teams.

Namens de 50+ commissie Helmien Jansen; met dank aan de commissieleden: Henk van Gemert, Nelleke en Ton van Rossum, Els Klaassen en Theo Burgers voor het wekelijks aanwezig zijn bij het labeltennis en het mede-organiseren van de activiteiten.

 

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2020

De jeugdcommissie (JC) is gericht op alle jeugdleden van de Haanenbergh. We vinden het van belang om het tennissen voor de jeugdleden nog leuker te maken en nieuwe leden te werven. 2020 was ook voor de jeugd een bijzonder jaar; de competitie heeft nauwelijks doorgang gevonden. In het voorjaar is de competitie helemaal niet doorgegaan en in het najaar slechts een paar keer. Daarnaast hebben we ook het ouder-kind toernooi moeten afgelasten vanwege COVID19. Toch hebben we ook in 2020 niet stilgezeten en hebben we ook veel leuke dingen gedaan!

-We hebben het jaar op 25 januari afgetrapt met een leuk uitje naar Jumpsquare

-We hebben een Sjors Sportief actie georganiseerd waar in totaal 21 kinderen aan hebben deelgenomen

-Een deel van deze kinderen heeft gebruik gemaakt van de aanbieding die hierna volgde, ruim elf kinderen zijn doorgegaan met tennissen in 2020

-Hiernaast hebben we minimaal drie nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen!

-In september hebben we ook voor de jeugd clubkampioenschappen georganiseerd met veel tennisplezier en gezelligheid

-En tot slot hebben we ook nog twee nieuwe leden in de JC mogen verwelkomen: Sander Jeuken en Sabine Zwam!

In 2021 kijken we er naar uit om weer leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd. Als de COVID19 maatregelen het toelaten starten we in februari met een niet-tennis uitje. We kijken uit naar veel tennisplezier bij de jeugd.

Met vriendelijke groet,

Namens de JC, Petra van Nimwegen.

Met dank aan de commissieleden: Sjoerd Michielsen, Cas van der Vegt, Robin Goedvriend, Sander Jeuken, Sabine Zwam

 

JAARVERSLAG BARCOMMISSIE 2020

Samenstelling leden barcommissie 2020:

Voorzitter : Dennie Bulkens

Inkoop : Jan Rutten

Onderhoud bar : Jan Rutten, Will Van Gelder, Rien Coenders, Arnold Plas

Planning bardienst : Ed Velthuizen

Nevenactiviteiten : Lisette Van Den Boogaard, Ank Hermans

Onderhoud clubhuis : Els Schuurs

Mutaties leden barcommissie 2020-2021:

Onderhoud bar : Geen

Planning Bar: Geen

Belangrijkste taken van de barcommissie:

 Barcommissie is belast met beheer en exploitatie van de bar.

 Barcommissie ziet toe op de uitvoering van onderhoud, veiligheid en hygiëne van de bar en keuken zoals vastgelegd in het reglement Alcoholverstrekking bij sportclubs.

 Barcommissie ondersteunt bij het organiseren van de catering rondom evenementen.

 Barcommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Terugblik 2020: 

 Prijzen assortiment in 2020 zijn verhoogd.

 Door de Corona zijn een groot deel van de inkomsten uitgebleven. Ter compensatie hebben we de hele zomer het clubhuis open gehad om toch een drankje en een hapje te kunnen aanbieden. 

 Het enige toernooi in 2020 is de clubkampioenschappen geweest. Dit toernooi is ingekort tot een dubbel toernooi en was dit jaar zeer geslaagd.

 Omzetcijfers zullen door penningmeester worden gepresenteerd.

Vooruitblik 2021: 

 Optimaliseren van aanbod producten. Tevens zal gekeken worden welke producten een minimale omzet genereren en derhalve uit het assortiment verwijderd zullen worden.

 Optimale benutting van de keuken om een verdere omzetstijging te kunnen genereren.

 Onderhoud apparaten keuken optimaliseren voor een nog betere hygiëne waaronder afwasmachine, e.d. 

 Opschonen Twelve kassasysteem m.b.t. uitgifte pasjes.

 Andere mogelijkheden bekijken om bardiensten te ruilen of te verkopen.

Omzet bar 2020 t.o.v. 2019:

 Omzetcijfers zullen door penningmeester worden gepresenteerd.

Algemeen: in het algemeen had ik mij in het eerste jaar binnen deze groep en bestuur wel iets anders voorgesteld. Een jaar als 2020 zal niet snel meer voorkomen, hoop ik. Daarbij is mij wel opgevallen, dat ondanks alle beperkingen door Corona er een hele grote groep van vrijwilligers, vele uren vrije tijd in deze club steken. Ondergetekende wil vanuit deze positie haar leden van de barcommissie en de bardienstplanner bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar. 

Namens de barcommissie, Dennie Bulkens, 

Voorzitter barcommissie

 

JAARVERSLAG TOC 2020

2020 was voor de TOC geen goed jaar, beide open toernooien zijn door de Corona-maatregelen niet doorgegaan. De clubkampioenschappen gingen wel door en zijn voor het eerst gespeeld in één week in september.

De TOC bestond in 2020 uit: Ellen Sengers, Suzanne Sengers, Renate Klaassen, Manon Hermans, Lianne Dieks, Roan van Stippent, Berry Remmers, John van Kaauwen en Antoine Migchielsen. Na 2020 stoppen er twee leden: Lianne Dieks en Antoine Migchielsen

Het afgelopen jaar hebben we een toernooi gehad:

Clubkampioenschappen:  van 1 tot en met 6 september zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen gespeeld. Er is gekozen om de clubkampioenschappen in 1 week te spelen. Er waren alleen dubbelonderdelen. Na een periode niet tennissen hebben we weer wedstrijden kunnen spelen op ons park. In totaal hebben er 124 leden meegedaan, duidelijk meer dan vorig jaar. In totaal zijn er 117 wedstrijden gespeeld en werd het toernooi door iedereen als succesvol en gezellig ervaren.

Wij wensen iedereen in 2021 een sportief tennisjaar toe en hopen dat we in 2021 wel weer onze open toernooien mogen organiseren. Wij zijn er weer klaar voor om weer een aantal fantastische toernooien te organiseren! 

TOC De Haanenbergh 

Ledeninformatie Overzicht