Contributie 2018

Contributie 2018  
Senior     € 118,00
60+               € 79,00
Junior  € 80,00
Studentenlid € 80,00
Kwartaallid senior € 42,00 (per kwartaal)
Tennis+ € 75,00

Donateur/slapend lid

€ 18,75

Het inschrijfgeld voor nieuw aangemelde leden bedraagt € 11,50 (eenmalig)

In het voorjaar, meestal in februari, vindt de algemene ledenvergadering plaats, waarbij o.a. verantwoording over het voorafgaande jaar wordt afgelegd en de begroting ter goedkeuring voor het komende seizoen aan de leden wordt voorgelegd. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Deze contributie wordt in één of twee termijnen geïnd (wat u bij het inschrijven heeft aangegeven), waarbij de gehele contributie of de eerste termijn geïnd wordt kort na de algemene ledenvergadering en de tweede termijn rond de maand mei.

Mocht u iets aan onze penningmeester moeten overmaken, dan volgen hieronder de betalingsgegevens:

RABO Bank rek.nr.: NL76RABO0158614542 t.n.v. L.T.V. Haanenbergh te Wijchen.