Algemene informatie bardiensten

Het clubhuis met de bar vervult in elke vereniging een belangrijke functie; zo ook binnen onze vereniging.

Voor de organisatie van de baractiviteiten (met alles daaromheen) maakt onze vereniging gebruik van eigen leden. Van alle seniorleden wordt verwacht, dat zij een drie- of viertal bardiensten per verenigingsjaar draaien. Op deze manier bereiken we dat door winst op de baromzet de contributie laag blijft.

Het draaien van die paar bardiensten per jaar is geen vervelende verplichting maar is een noodzakelijk onderdeel van het lid zijn van je eigen club en bovendien meestal gezellig! Twee consumpties zijn voor rekening van de Haanenbergh, meer consumpties betaal je zelf. Het is niet toegestaan tijdens de bardienst te tennissen of te trainen!