Toelichting lessen najaar 2018 jeugd

Inschrijven? Dan eerst inloggen.

Voor de trainingen van de jeugd is overleg geweest met de trainers en het bestuur van Grootven. Hier hebben we het volgende afgesproken:

- er wordt samengewerkt tussen de jeugd van Grootven en Haanenbergh ten behoeve van de jeugdtrainingen en de jeugdcompetitie

- de cyclus najaar 2018 bestaat uit 15 lessen

- de kosten bedragen per les € 6, dit betekent voor de hele cyclus € 90 euro. De prijs is gekozen voor alle jeugdleden van Grootven en Haanenbergh. 

- De indeling wordt gemaakt door de trainers van beide clubs, uitgangspunt is een gelijk niveau en een groep van 8 kinderen. Indien mogelijk worden huidige groepsindelingen gehandhaaft.

- De groepen krijgen een vaste trainer, de trainingen zullen bij gemengde groepen voor de helft bij Grootven en de helft bij Haanenbergh plaatsvinden.

- De inschrijving voor de trainingen voor de jeugd loopt van 1 juni tot 31 juli.

- Er bestaat de mogelijkheid voor de jeugd om een tweede extra uur te trainen tegen dezelfde voorwaarden

- De trainers voor de Haanenbergh zijn Cas en Maarten 

- Het inschrijven verloopt via de site van de Haanenbergh: ga naar JEUGD - LESSEN JEUGD

Nieuws overzicht