Vrijdagavond wintercompetitie

De onderlinge wintercompetitie 2018/2019 ligt weer achter ons. Er waren 13 teams die zich in geschreven hadden, 3 damesteams, 4 mixteams en 6 herenteams. 

Doordat een paar keer het weer niet mee zat en er nog al wat verhinderingen waren was het niet mogelijk een eindstand vast te stellen. Jammer voor de teams die hun best hebben gedaan. De laatste speeldag hebben we een labelavond georganiseerd met hapjes voor de aanwezigen, deze afsluiting is door de deelnemers en deelneemsters positief en gezellig ervaren. 

15 November hopen we te starten met de competitie 2019, probeer zo veel mogelijk teams te formeren met voldoende reserves. De mix en damesteams zouden wat meer vertegenwoordigd mogen zijn.

Zijn er op- of aanmerkingen dan horen wij het graag.

Namens de Coco, Arnold Plass - competitie@haanenbergh.nl

----------------------------

Algemeen:

• Het doel is op de eerste plaats een gezellige avond met een leuke pot tennis in de winterperiode! 

• Opgeven betekent dat je als team circa vijf avonden gedurende deze periode beschikbaar moet zijn.

• Een team bestaat uit minimaal 4 personen. Bij GD uit 2 dames en 2 heren (denk ook aan evt. reserves!).

• Door de competitiecommissie worden de poules zo nodig ingedeeld op sterkte, afhankelijk van aantal inschrijvingen.

• Men dient zelf voor de tennisballen te zorgen.

• Na de reguliere bardienst wordt door een deelnemend team de bardienst overgenomen.

• Het indelen van de banen en de bardienst wordt verzorgd door de competitiecommissie.

• Op de laatste speelavond spelen we volgens een labelsysteem. Voor deze afsluitende avond zijn alle deelnemers aan de wintercompetitie uitgenodigd. Doel is een gezellige avond met een drankje en muziek, ter voorbereiding op het komende seizoen!

Namens de Coco, Arnold Plass - competitie@haanenbergh.nl

 

Competities overzicht