Aanmelden lidmaatschap

Als u zich wilt aanmelden bij TPV Haanenbergh klik dan op: inschrijfformulier. Dit formulier dient u volledig in te vullen. Daarna ontvangt u op het door u ingevulde emailadres een email met onder andere een machtigingsformulier. Deze dient u uit te printen, te ondertekenen en samen met één "pasfoto" in te leveren bij het secretariaat: Denise Wessels-Harmsen, Elzenweg 71, 6601 HJ Wijchen.

De pasfoto hoeft geen formele pasfoto te zijn.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoon: 024-6452241 of via e-mail: secretaris@haanenbergh.nl

Lidmaatschap Overzicht