Padel nieuws

30 april 2021

 

De werkgroep Padel Haanenbergh wil jullie op de hoogte houden van de voortgang. De onderzoeksfase is voorbij en een presentatie aan het bestuur is gegeven.

In het bestuur zijn de bevindingen van de werkgroep op 29 april besproken: locatiekeuze, aanvraag vergunningen, medewerking van de gemeente, offertes van de aanbieders van padel banen, financiën  en uitslag van de enquête onder de leden.

Het bestuur heeft besloten om positief te reageren op de ingeslagen weg. We schrijven daarom een Algemene Leden Vergadering uit op 1 juni aanstaande en geven dan online aan iedereen uitleg over de stand van zaken, we hopen dan een goede keuze te kunnen maken.

Met omliggende verenigingen die al een padel baan hebben gaan we enkele clinics organiseren zodat leden ook kunnen zien wat padel voor een spelletje is. 

Het aantal banen is explosief aan het stijgen en we zien de ledenaantallen bij clubs in de regio die padel aanbieden sterk stijgen. 

 

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep Padel en het bestuur.

 

Klik hier voor informatie over het spelen van padel.

Nieuws Overzicht