Helmien Jansen tot erelid, Henk van Gemert en Fieneke van den Heuvel tot lid van verdienste benoemd!

Helmien Jansen is tijdens de vrijwilligersfeestavond op 1 februari j.l. benoemd tot erelid van de Haanenbergh. Helmien  is al zo'n 30 jaar een belangrijke inspiratiebron en pion binnen onze vereniging. Haar belangeloze en tomeloze  inzet en betrokkenheid binnen, maar ook buiten de vereniging, is voor het Wijchens tennis van immens belang. Helmien heeft nagenoeg van de eerste dag dat zij lid is van tennisvereniging LTV Haanenbergh zitting gehad in het bestuur of een commissie. Helmien is jarenlang jeugdvoorzitter geweest en heeft o.a. het initiatief genomen om de WJTK (Wijchense Jeugd Tennis Kampioenschappen te organiseren. Jarenlang is Helmien lid geweest van de WTK-organisatie. Momenteel is Helmien voorzitter van de 50+ groep en is zij lid van de internetcommissie. Helmien, van harte proficiat.

Tijdens de  ALV op 28 januari j.l. is Henk van Gemert benoemd tot lid van verdienste. Henk is bijna elke maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen in de weer op de Haanenbergh. Meestal laat hij het tennissen schieten en geeft hij er de voorkeur aan om de klussen. Niets is hem teveel. Als er bladeren en eikels liggen, zien we Henk lopen met de blazer. Het net vastzetten of vernieuwen?  Achter de bar de tennissers van koffie voorzien. De containers klaarzetten, tegels die loszitten, weer vastzetten. Ook op andere tijdstippen zien we Henk op de Haanenbergh, b.v. als er een afspraak is met een ander bedrijf. Geen klus is hem teveel. Henk van harte proficiat!

Op donderdag 5 maart j.l. is Fieneke van den Heuvel benoemd tot lid van verdienste. Fieneke is inmiddels gestopt met tennissen, maar heeft gedurende haar lidmaatschap allerlei functies vervuld. Zij is begonnen in de redactie van het clubblad, heeft namens de Haanenbergh in de WTK organisatie gezeten, heeft in de TOC gezeten en is voorzitter geweest van de barcommissie. Als laatste heeft Fieneke de inschrijving van de barindeling verzorgd. Fieneke, van harte proficiat.

 

Nieuws Overzicht