Toelichting lessen najaar 2019

Senioren

 

De periode loopt van 19 augustus t/m  20 december 2019. In deze periode vallen 3 weken af waarin er geen trainingen kunnen plaatsvinden, het betreft de herfstjaarsvakantie, 1 week tijdens de WTK en de tweede week van het herfsttoernooi. Er worden 14 lessenaangeboden, er is dan 1 week voor eventueel verplaatsen van lessen.

Er wordt gewerkt met trainer Cas van der Vegt. De gemiddelde kosten bedragen € 50 per uur trainen, inclusief taakuren.

 

Opzet lessen:

 • lessen bedragen 1 uur (bij 6 of meer deelnemers wordt op 2 banen getraind
 •       groepsgrootte 4 of 5 of 6 of 7 of 8 deelnemers per uur
 •       inschrijven kan tot 25 juni 2019, voor de zomervakantie wordt de lesindeling gepubliceerd op de site
 •      inschrijven op hele uren

 

Kosten 

Berekening Trainingskosten tweede deel 2019

   
             

Uitgangspunten trainingen:

var 1

var 2

var 3

var 4

var 5

Jeugd*

- totaal aantal lessen

14

14

14

14

14

14

- uren les per training

1

1

1

1

1

1

- kosten per trainingsuur 

 € 50 

 € 50 

 € 50 

 € 50 

 € 50 

 € 6 

- aantal deelnemers

4

5

6

7

8

9

totale kosten 

 € 700 

 € 700 

 € 700 

 € 700 

 € 700 

 € 84 

kosten per deelnemer

 € 175 

 € 140 

 € 117 

 € 100 

 € 88 

 € 84 

             

* in samenspraak met Grootven is voor de jeugd afgesproken dat zij € 6 per les betalen

 

 

Voorwaarden lessen

 •       men kan inschrijven voor de avonden maandag t/m vrijdag
 •       de kosten van de trainingen worden kostendekkend aangeboden 
 •       alle deelnemers betalen de prijs voor de senioren (dit geldt ook voor de leden die zijn doorgestroomd vanuit de jeugd)
 •       iedereen dient zich persoonlijk digitaal in te schrijven voor de trainingen, hier dient ook akkoord gegeven te worden voor de automatische incasso en dient men akkoord te gaan met de voorwaarden (zie lesreglement)
 •       een groep kan pas trainen wanneer deze uit minimaal 4 personen bestaat, als een groep uit 6 of meer deelnemers bestaat wordt er getraind op twee banen
 •       het lesgeld wordt in 1 termijn afgeschreven
 •       na 9 december is de inschrijving definitief en is geen restitutie van lesgelden mogelijk
 •       bij blessures of andere redenen waarom men niet aan de trainingen deel kan nemen dient men zelf voor een vervanger te zorgen en de financiele vergoeding te regelen
 •       een les duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten lesgegeven wordt door de trainer
 •       er zijn maximaal twee avonden qua verhindering mogelijk, gelet op de beschikbaarheid van trainers en banen vragen wij uw flexibiliteit
 •       er kan geen voorkeur voor een trainer opgegeven worden
 •       de indeling van de lessen wordt uitgevoerd door de trainers en de coordinator tennis
 •       senioren mogen zich opgeven in groepen, welk ieder afzonderlijk inschrijven, maar er geldt geen exclusiviteit
 •       indien afgeweken wordt van bovenstaande zal er contact opgenomen worden 

Coordinator Tennis

Nieuws overzicht